Τα στοιχεία που χρειάζεστε για την σύνδεση με βάση δεδομένων MySQL είναι, το hostname, το όνομα της βάσης, το username και το password. Το hostname για την σύνδεση  είναι το "localhost".Το όνομα της βάσης και το username πρέπει να δηλωθούν όπως ακριβώς είναι μέσα στον MySQL manager στο CPanel.Το password…
Tagged under
in E-mails
Μέσα από το cpanel του πακέτου φιλοξενίας ιστοσελίδων σας έχετε την δυνατότητα να ορίσετε αυτόματους απαντητές (autoresponders) για την εισερχόμενη αλληλογραφία σας, οι οποίοι να στέλνουν το κείμενο που θέλετε αυτόματα με email στον αποστολέα οποιουδήποτε email λαμβάνετε αυτόματα και την ίδια στιγμή της παραλαβής του email. Π.χ εάν είστε…
Το linux path ή absolute path για το website σας θα είναι: /home/username/public_html/ όπου username χρησιμοποιείτε αυτό που θα λάβετε με τις οδηγίες χρήσεως. Το /home/username/ directory είναι το αρχικό directory όπου έχετε πρόσβαση μέσω FTP ή File Manager. Στο /home/username/public_html/ directory βρίσκονται τα αρχεία και οι σελίδες του website…
Tagged under
in E-mails
Το path που θα χρησιμοποιείτε για το Sendmail είναι: /usr/sbin/sendmail
Tagged under