Οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να αναβαθμίσετε το πακέτο φιλοξενίας που έχετε σε μεγαλύτερο πακέτο πληρώνοντας την διαφορά για τον χρόνο που απομένει εως την λήξη της φιλοξενίας.
Tagged under
Το Cpanel (control panel) είναι ο πίνακας ελέγχου που σας παρέχουμε δωρεάν για τη διαχείριση των υπηρεσιών του πακέτου φιλοξενίας της ιστοσελίδας σας. Όλα τα πακέτα φιλοξενία παρέχουν Cpanel. Πρόσβαση στο Cpanel έχετε μέσω "http://yourdomain.gr/cpanel" όπου yourdomain.gr το όνομα (domain name) της ιστοσελίδας σας. .
Μπορείτε να φιλοξενήσετε περισσότερα από ένα ονόματα είτε σαν Parked Domains είτε σαν Addon Domains. Τα parked domains είναι δευτερεύοντα ονόματα του κύριου ονόματος. Δείχνουν στην ίδια ακριβώς σελίδα με το κύριο όνομα του ιστοτόπου. Η υπηρεσία παρέχεται σε όλα τα πακέτα φιλοξενίας και έχετε την δυνατότητα να βάλετε άπειρα…
Βεβαίως, μπορείτε να φιλοξενήσετε οποιοδήποτε domain name με οποιαδήποτε κατάληξη. Χρειάζεται μόνο να δηλώσετε στον καταχωρητή του ονόματος τους nameservers του πακέτου φιλοξενίας που θα σας σταλούν μέσω email με τις οδηγίες χρήσεως.
Tagged under