Σε περίπτωση που δηλώσατε λάθος domain name και το όνομα έχει κατάληξη .gr μπορεί να γίνει ανάκληση της αίτησης μέσα σε διάστημα 5 ημερών από την καταχώρηση της αίτησης. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να μας στείλετε με email το αίτημα αντικατάστασης του ονόματος. Όλα τα υπόλοιπα domain names…
Tagged under
Σας ενημερώνουμε οτι ο χρόνος υποβολής της αίτησης εκχώρησης ονόματος ορίζεται με την πρωτοκόλλησή της απο το μητρώο. Αυτό γίνεται μόνο αφού λάβουμε την παραγγελία σας και βεβαιώσουμε την πληρωμή των τελών καταχώρησης. Γίνεται την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη μέρα και εφόσον έχει γίνει και βεβαιωθεί η πληρωμή των…
Tagged under
Για να αλλάξετε τα στοιχεία διεύθυνσης ή επικοινωνίας, όπως είναι το τηλέφωνο και το email σας, ή να αλλάξετε τους nameservers του ονόματος συμπληρώνετε την αίτηση αλλαγής στοιχείων.
Tagged under
Ο Κωδικός εξουσιοδότησης Ονόματος Χώρου είναι ένας συνδυασμός χαρακτήρων που εξασφαλίζει την ταυτοποίηση του Δικαιούχου του Ονόματος και επιτρέπει την διαχείριση του Ονόματος ηλεκτρονικά. Είναι υποχρεωτικός να δωθεί κατά την διαδικασία μεταφοράς ενός ονόματος σε άλλο καταχωρητή, έτσι αν θέλετε να μεταφέρετε το domain name σας σε εμάς και να…
Tagged under