Αφού κατοχυρώσετε ένα νέο domain name ή μεταφέρετε ένα υπάρχον domain σε εμάς , αλλάζοντας τους nameservers του, χρειάζεται κάποιος χρόνος μέχρι το όνομα να ενεργοποιηθεί και να είναι προσβάσιμο από όλους στο internet. Αυτό συμβαίνει γιατί οι internet providers θα πρέπει να ενημερωθούν για την αλλαγή nameservers και ώς εκ τούτου την τοποθεσία απο όπου θα φαίνεται το domain name. Η διαδικασία αυτή μπορεί να κρατήσει απο 24 - 72 ώρες.

Το όνομα χώρου (domain name) είναι το όνομα μιας ιστοσελίδας (website) στο internet. Τα domain names είναι μοναδικά και χαρακτηρίζουν την ιστοσελίδα στην οποία αναφέρονται. Ένα domain name αποτελείται από το πρόθεμα ( πχ. yourname , yourcompany) , και μια κατάληξη (TLD) π.χ. (.gr, .com κ.λ.π).

Για κάθε χώρα υπάρχει μια μοναδική τέτοια κατάληξη (πχ. .gr για την Ελλάδα, .de για την Γερμανία, .uk   για Ηνωμένο Βασίλειο, .us για ΗΠΑ κ.λ.π.)

Υπάρχουν και οι διεθνείς καταλήξεις όπως για παράδειγμα η κατάληξη .com, που είναι η πιο δημοφιλής διεθνώς και σχετίζεται κυρίως με εμπορικά domain names, οι δημοφιλείς καταλήξεις .net, .org, .biz, .info χρησιμοποιούνται από εταιρίες και ιδιώτες σε όλο τον κόσμο.

Υπάρχουν και οι νέες θεματικές καταλήξεις όπως .company, .group, .network κ.λ.π

Η κατοχύρωση ενός ονόματος γίνεται κατ΄ελάχιστο για 1 χρόνο για τα διεθνή και για 2 χρόνια για τα .gr και έπειτα ανανεώνεται για τόσα ή περισσότερα χρόνια.

Ναι, μπορείτε να έχετε πρόσβαση είτε μέσω http://yourdomain.gr είτε μέσω http://www.yourdomain.gr , όπου yourdomain.gr το όνομα (domain name) του site σας.

Για να έχετε secure ( ασφαλή) πρόσβαση μέσω https, χρειάζεται η εγκατάσταση SSL certificate, το οποίο σας δίνουμε ΔΩΡΕΑΝ με το πλήρες και επαγγελματικό πακέτο.

Βεβαίως, δεν χρειάζεται να κατοχυρώσετε νέο όνομα (domain name), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό που ήδη έχετε. Απλά κατά την διαδικασία παραγγελίας πακέτου φιλοξενίας δηλώνετε το όνομα αυτό ώστε να ανοίξουμε σωστά το πακέτο φιλοξενίας.

Προτείνουμε όμως τη μεταφορά του domain name σας στην εταιρεία μας, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα επεξεργασίας του στο μέλλον σε περίπτωση αναβάθμισης των υπηρεσιών μας.

Μπορείτε να φιλοξενήσετε περισσότερα από ένα ονόματα είτε σαν Parked Domains είτε σαν Addon Domains.

Τα parked domains είναι δευτερεύοντα ονόματα του κύριου ονόματος. Δείχνουν στην ίδια ακριβώς σελίδα με το κύριο όνομα του ιστοτόπου. Η υπηρεσία παρέχεται σε όλα τα πακέτα φιλοξενίας και έχετε την δυνατότητα να βάλετε άπειρα parked domains.

H υπηρεσία addon domain σας επιτρέπει να έχετε ένα επιπλέον εντελώς ξεχωριστό site κάτω από το ίδιο πακέτο φιλοξενίας.

Οταν ανοίγετε ένα addon domain δημιουργείται ένας υποκατάλογος μέσα στο /public_html directory όπου ανεβάζετε τα περιεχόμενα του επιπλέον website.

Αρα έχετε 2 ανεξάρτητα sites κάτω από το ίδιο account. Στο Επαγγελματικό πακέτο φιλοξενίας έχετε την δυνατότητα φιλοξενίας πολλαπλών ιστοσελίδων με πολλαπλά addon domains και ξεχωριστά sites για το καθένα.

Βεβαίως, μπορείτε να φιλοξενήσετε οποιοδήποτε domain name με οποιαδήποτε κατάληξη.

Χρειάζεται μόνο να δηλώσετε στον καταχωρητή του ονόματος τους nameservers του πακέτου φιλοξενίας που θα σας σταλούν μέσω email με τις οδηγίες χρήσεως.

Για να ανοίξω ένα επιπλέον website στο επαγγελματικό web hosting πακέτο μου χρησιμοποιούμε την επιλογή addon domain απο το cpanel. Προσοχή στους VPS, Dedicated servers και πακέτα μεταπωλητών αν πρόκειται για διαφορετικούς χρήστες χρησιμοποιούμε το WHM και όχι την επιλογή addon domain.
Το addon domain σας πρέπει να έχει τους ίδιους nameservers με το κύριο domain name του πακέτου σας. Η ρύθμιση των nameservers γίνεται στον καταχωρητή του ονόματος είτε πριν είτε αφού δημιουργήσετε το addon domain.

Επιλέξτε το εικονίδιο Addon Domains από το control panel.

New Domain Name: το όνομα του site (πχ. yourdomain.com)

Subdomain/Ftp Username: το directory στο οποίο θα δείχνει το addon domain (πχ. yourdomain)

Password: password για το account (για ευκολία χρησιμοποιήστε το ίδιο password με του cPanel)

Βεβαίως, μπορείτε να κάνετε αλλαγές στο DNS Records, A Records και MX Records του domain name σας.

Στείλτε ένα αίτημα στο support για τις αλλαγές που θέλετε.

Η Υπηρεσία είναι χρεώσιμη

Ναι, μπορείτε να βλέπετε το website σας μέσω της προσωρινής διεύθυνσης που σας παρέχουμε πριν την ενεργοποίηση ή την μεταφορά του ονόματος σας (domain name) 

την προσωρινή διεύθυνση θα την λάβετε με τις οδηγίες χρήσεως και είναι της μορφής "http://ipaddress/~username/" , όπου ipaddress η ip του server σας και username αυτο που θα έχετε για FTP και cpanel.

Σελίδα 2 από 2