Μπορείτε να φιλοξενήσετε περισσότερα από ένα ονόματα είτε σαν Parked Domains είτε σαν Addon Domains. Τα parked domains είναι δευτερεύοντα ονόματα του κύριου ονόματος. Δείχνουν στην ίδια ακριβώς σελίδα με το κύριο όνομα του ιστοτόπου. Η υπηρεσία παρέχεται σε όλα τα πακέτα φιλοξενίας και έχετε την δυνατότητα να βάλετε άπειρα…
Μπορείτε να δείτε την version της PHP και MySQL που τρέχει στην ιστοσελίδα σας μέσα από το cpanel, κάτω από την ενότητα Stats στην αριστερή στήλη όπου φαίνονται και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου. Χρησιμοποιόντας το ειδικό εικονίδιο του cpanel μπορείτε να αλλάξετε την version της php σε αυτήν που…
Το linux path ή absolute path για το website σας θα είναι: /home/username/public_html/ όπου username χρησιμοποιείτε αυτό που θα λάβετε με τις οδηγίες χρήσεως. Το /home/username/ directory είναι το αρχικό directory όπου έχετε πρόσβαση μέσω FTP ή File Manager. Στο /home/username/public_html/ directory βρίσκονται τα αρχεία και οι σελίδες του website…
Tagged under