Το όνομα χώρου (domain name) είναι το όνομα μιας ιστοσελίδας (website) στο internet. Τα domain names είναι μοναδικά και χαρακτηρίζουν την ιστοσελίδα στην οποία αναφέρονται. Ένα domain name αποτελείται από το πρόθεμα ( πχ. yourname , yourcompany) , και μια κατάληξη (TLD) π.χ. (.gr, .com κ.λ.π). Για κάθε χώρα υπάρχει…
Tagged under
Ναι, μπορείτε να έχετε πρόσβαση είτε μέσω http://yourdomain.gr είτε μέσω http://www.yourdomain.gr , όπου yourdomain.gr το όνομα (domain name) του site σας. Για να έχετε secure ( ασφαλή) πρόσβαση μέσω https, χρειάζεται η εγκατάσταση SSL certificate, το οποίο σας δίνουμε ΔΩΡΕΑΝ με το πλήρες και επαγγελματικό πακέτο.
Ενα subdomain δείχνει σε υποκατάλογο του κύριου ονόματος. Για παράδειγμα το test.yourdomain.gr δείχνει στον φάκελο /test κάτω από το κύριο όνομα yourdomain.gr. Τα περιεχόμενά του είναι ξεχωριστά από το υπόλοιπο site , λειτουργεί δηλαδή σαν ένα ανεξάρτητο site και έχει πρόσβαση με το subdomain name "test.yourdomain.gr".
Βεβαίως, δεν χρειάζεται να κατοχυρώσετε νέο όνομα (domain name), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό που ήδη έχετε. Απλά κατά την διαδικασία παραγγελίας πακέτου φιλοξενίας δηλώνετε το όνομα αυτό ώστε να ανοίξουμε σωστά το πακέτο φιλοξενίας. Προτείνουμε όμως τη μεταφορά του domain name σας στην εταιρεία μας, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα…