Τα στοιχεία που χρειάζεστε για την σύνδεση με βάση δεδομένων MySQL είναι, το hostname, το όνομα της βάσης, το username και το password. Το hostname για την σύνδεση  είναι το "localhost".Το όνομα της βάσης και το username πρέπει να δηλωθούν όπως ακριβώς είναι μέσα στον MySQL manager στο CPanel.Το password…
Tagged under
Σελίδα 2 από 2