Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των oνομάτων χώρου (domain names) που μπορούν να εκχωρηθούν σε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Μπορείτε να κατοχυρώσετε όσα ονόματα χώρου θέλετε και  μπορείτε να έχετε ξεχωριστό site για κάθε domain name είτε να έχετε πολλαπλά domain names  που να δείχνουν στο ίδιο site.
Tagged under
Αφού κατοχυρώσετε ένα νέο domain name ή μεταφέρετε ένα υπάρχον domain σε εμάς , αλλάζοντας τους nameservers του, χρειάζεται κάποιος χρόνος μέχρι το όνομα να ενεργοποιηθεί και να είναι προσβάσιμο από όλους στο internet. Αυτό συμβαίνει γιατί οι internet providers θα πρέπει να ενημερωθούν για την αλλαγή nameservers και ώς…
Tagged under
Το όνομα χώρου (domain name) είναι το όνομα μιας ιστοσελίδας (website) στο internet. Τα domain names είναι μοναδικά και χαρακτηρίζουν την ιστοσελίδα στην οποία αναφέρονται. Ένα domain name αποτελείται από το πρόθεμα ( πχ. yourname , yourcompany) , και μια κατάληξη (TLD) π.χ. (.gr, .com κ.λ.π). Για κάθε χώρα υπάρχει…
Tagged under
Βεβαίως, δεν χρειάζεται να κατοχυρώσετε νέο όνομα (domain name), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό που ήδη έχετε. Απλά κατά την διαδικασία παραγγελίας πακέτου φιλοξενίας δηλώνετε το όνομα αυτό ώστε να ανοίξουμε σωστά το πακέτο φιλοξενίας. Προτείνουμε όμως τη μεταφορά του domain name σας στην εταιρεία μας, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα…